"กลิ่นหอมในตำนาน"
ที่ยังคงเป็นปริศนาสำหรับเราทุกคน
parrot
parrot